Monday 14 February 2011

Giftenaftrek in de vuurlinie?

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, nummer 7 (NTFR2011-295), p. 1-5. -
Prof. dr. S.J.C. Hemels


De afgelopen anderhalf jaar hebben de Nederlandse geeffaciliteiten zeer in de belangstelling gestaan. In de fiscale wereld en ‘goede doelen’-wereld gingen geruchten rond dat de giftenaftrek zou worden afgeschaft. De politiek lijkt zich hier inmiddels tegen te hebben uitgesproken. Deze Opinie onderzoekt de oorzaak van de geruchten en geeft een analyse van de politieke stand van zaken met betrekking tot de giftenaftrek.

No comments:

Post a Comment