Monday 10 January 2011

Ondernemers in 2011

Maandblad Belasting Beschouwingen 2011/01 - Prof.dr. J.M.M. Jansen

De mondiale crisis van de afgelopen jaren versnelt de verschuivingen in de economische machtsverhoudingen in de wereld. Jarenlang waren de landen van de westerse wereld, met Amerika voorop, de toonaangevende economische grootmachten. Thans is het herstel van de westerse economieën vooral afhankelijk van de groei van opkomende grootmachten als China, India en Brazilië. Het economische herstel blijft echter broos, zeker nu de gevolgen van de bezuinigingen in de publieke sector voelbaar worden.
In Europa zijn er nog steeds zorgen over de financiële sector en de overheidsfinanciën van een aantal lidstaten. Sinds de financiële crisis in 2007 begon, is het beleid erop gericht het risico op een nieuwe bankencrisis in te perken. Met de zogenoemde Basel III-voorstellen wordt beoogd dit doel te bereiken door banken te verplichten meer eigen vermogen aan te houden.

De zwakke financiële positie van sommige lidstaten veroorzaakt onrust rond de euro. Op het allerlaatste moment en slechts met kunst- en vliegwerk, is het de lidstaten gelukt de rijen te sluiten en de eurocrisis te beteugelen. Het is nog maar de vraag of de huidige maatregelen voldoende toekomstbestendig zullen zijn. De eurocrisis legt in elk geval schrijnend bloot dat de politieke integratie in Europa ver achterblijft bij de economische integratie.
In eigen land heeft het kabinet-Balkenende IV plaatsgemaakt voor het kabinet-Rutte. Na een langdurige en moeizame formatie hebben CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV een regeerakkoord gesloten. Het kabinet-Rutte beschikt in de Tweede Kamer slechts over een minimale meerderheid, terwijl die in de Eerste Kamer ontbreekt. Niet bepaald een comfortabele positie om stevig (fiscaal) beleid te voeren.
De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers (VVD), is dan ook niet te benijden. De toch al smalle beleidsmarges zijn smaller dan ooit. Veel zal afhangen van de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Als het kabinet geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer lijken de beoogde forse bezuinigingen nauwelijks haalbaar.

No comments:

Post a Comment