Tuesday, 11 January 2011

Nederland moet bevrijdende dividendbelasting invoeren

Nederland moet bevrijdende dividendbelasting invoeren 
Promotie Erwin Nijkeuter
 

"Wet Inkomstenbelasting strijdig met eisen interne markt. Nederland moet bevrijdende dividendbelasting invoeren voor natuurlijke personen." Dat stelt Erwin Nijkeuter in zijn proefschrift Belastingheffing van dividend en de interne markt. Nijkeuter promoveert 7 januari 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het proefschrift van Nijkeuter gaat over de belastingheffing van dividendinkomsten van natuurlijke personen in Nederland. Ondernemers, aanmerkelijk belanghouders en beleggers worden voor hun dividendinkomsten in Nederland verschillend belast. Het gaat daarbij zowel om de bepaling van de grondslag en het tarief. Deze verschillende belastingheffing is het gevolg van de wijziging van de inkomstenbelasting in 2001 (boxensysteem).

Ook in grensoverschrijdende situaties is er sprake van verschillen in belastingheffing. Voor niet in Nederland woonachtige aandeelhouders is de Nederlandse dividendbelasting vaak eindheffing. Voor in Nederland woonachtige aandeelhouders is de Nederlandse dividendbelasting als voorheffing verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit onderzoek richt zich op de verschillen in belastingheffing in binnenlandse en grensoverschrijdende aandeelhouder/vennootschapsverhoudingen. In hoeverre zijn de geconstateerde verschillen in fiscale behandeling aanvaardbaar in het licht van het Europese Recht? De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dwingt er toe dat een niet in Nederland woonachtige aandeelhouders niet zwaarder belast worden voor het door hem ontvangen dividend dan een aandeelhouder die in Nederland woont. Daarnaast mag uit het buitenland afkomstig dividendinkomen bij een inwoner van Nederland niet zwaarder belast worden dan dividend dat in vergelijkbare binnenlandse situaties is uitgekeerd.

De interne markt vereist dat aandeelhouders niet (fiscaal) belemmerd worden in hun keuze tussen aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap of een in een andere EU-lidstaat gevestigde vennootschap. Ook mogen buitenlandse aandeelhouders (fiscaal) niet slechter behandeld worden dan Nederlandse aandeelhouders indien zij aandelen in een Nederlandse vennootschap houden. Een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat de Wet IB 2001, in samenhang met de Wet DB 1965 en het Bvdb 2001, een behoorlijk aantal bepalingen kent die (in de specifieke omstandigheden van het geval) niet in overeenstemming zijn met de eisen die de interne markt stelt. Het onderzoek bevat daarom eveneens een aantal aanbevelingen tot wijziging van de relevante wettelijke bepalingen. De kern van de aanbevelingen vormt de invoering van een bevrijdende dividendbelasting van natuurlijke personen.

No comments:

Post a Comment