Wednesday 26 August 2015

DJ voldoet toch niet aan urencriterium

Commentaar dr. D. Molenaar - NTFR 2015/2254

Belanghebbende drijft in 2011, naast zijn dienstbetrekking, als dj een onderneming. Belanghebbende heeft in 2011 1.335 uur, inclusief reistijd, aan zijn onderneming besteed. Aan zijn dienstbetrekking heeft belanghebbende in totaal 1.316 uur besteed, exclusief reistijd van 170 uur woon-werkverkeer. In geschil is of belanghebbende voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komt. Het hof beslist, anders dan de rechtbank (Rechtbank Den Haag 4 november 2014, nr. 14/5334, NTFR 2015/1593) dat de woon-werkverkeeruren wel meetellen bij de toetsing van het grotendeelscriterium van art. 3.6, lid 1, sub a, Wet IB 2001. Het oogmerk waarmee het woon-werkverkeer plaats vindt, ziet namelijk op het verrichten van de werkzaamheden in dienstbetrekking. Belanghebbende komt derhalve niet voor zelfstandigenaftrek in aanmerking.
(Hoger beroep gegrond.)

No comments:

Post a Comment