Thursday 2 July 2015

Ondanks ontbreken handtekeningen opleider en regionaal kenniscentrum toch recht op afdrachtvermindering onderwijs

Commentaar Mr. J. de Haan - NTFR 2015/1848

Samenvatting
Aan belanghebbende, X bv, is naar aanleiding van een boekenonderzoek een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd met betrekking tot geschenken feestdagen, uitrustingsvergoeding kleding, vaste kostenvergoeding en afdrachtvermindering onderwijs. In geschil is of dat terecht is. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het gelijk met betrekking tot de geschenken feestdagen en de afdrachtvermindering onderwijs (deels) aan X bv is. Inzake de geschenken feestdagen heeft de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat deze niet alleen aan klanten maar ook aan werknemers zijn verstrekt. Inzake de afdrachtvermindering onderwijs moet aan het ontbreken van de handtekeningen van de opleider en het regionale kenniscentrum onder de geschetste omstandigheden voorbij worden gegaan. De naheffingsaanslag wordt verminderd. De reeds door de inspecteur gematigde boete blijft in stand. (Beroep gegrond.)


No comments:

Post a Comment