Monday 8 June 2015

De toekomst van de derde meervoudige kamer

Prof. mr. G.J.M.E. de Bont - MBB2015/05/06

In deze bijdrage aan het bijzondere nummer van MBB zal nader worden ingegaan op de uitdagingen waarvoor de derde meervoudige kamer zal komen te staan in de komende jaren. Deze turbulentie wordt veroorzaakt door het politieke compromis dat in 2014 is gesloten omtrent de toekomst van het bestuursprocesrecht en is vervat in een conceptwetsvoorstel dat via internetconsultatie aan de juridische goegemeente werd voorgelegd. Dit conceptwetsvoorstel wordt eerst besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de consequenties die het conceptwetsvoorstel heeft op de belastingkamer van de Hoge Raad. Nu de voorstellen tot gevolg hebben dat er twee hoogste bestuursrechters resteren, te weten de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna ook: ABRvS) en de derde meervoudige kamer van de Hoge Raad, wordt het interessant te bezien op welke wijze een eventuele samenwerking tot stand gebracht zou kunnen worden. Deze bijdrage wordt afgesloten met conclusies.

No comments:

Post a Comment