Monday 20 April 2015

Anbi-status terecht afgewezen omdat niet is voldaan aan beschikkingsmachtcriterium

Dr. D. Molenaar - NTFR 2015/1242

De inspecteur heeft het verzoek van belanghebbende om als anbi te worden aangemerkt afgewezen. In geschil is of dat terecht is. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur belanghebbende terecht niet heeft aangemerkt als anbi omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat niemand over het vermogen van de instelling mag beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De rechtbank acht aannemelijk dat de voorzitter van het bestuur zowel op grond van de statuten als op grond van de feitelijke gang van zaken als enige kan beslissen over de aanwending van het vermogen van de stichting.
(Beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment