Monday, 29 September 2014

Promovendus Oenema: 'Horizontaal toezicht Belastingdienst geen oplossing voor controlecapaciteit, maar eerder opvoedkundig model'

Mr. M.E. Oenema - Erasmus School of Law

Mr. M.E. (Margot) Oenema verdedigt op 2 oktober 2014 haar proefschrift ‘De formeelrechtelijke aspecten van horizontaal toezicht in belastingzaken’. In haar proefschrift concludeert Oenema dat de Belastingdienst horizontaal toezicht, toezicht op bedrijven die zichzelf controleren, feitelijk niet kan uitvoeren.

No comments:

Post a Comment