Wednesday 19 February 2014

Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2014

Mr. J. de Haan - Maandblad Belasting Beschouwingen 2014/02

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2014. De wijzigingen vinden hun wettelijke grondslag vooral in de wetten Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014. Ik besteed echter ook enige aandacht aan gevolgen voor inhoudingsplichtigen van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit. Ten slotte werp ik nog een blik vooruit naar voor het jaar 2015 aangekondigde wijzigingen. Hoewel het aantal wijzigingen, zeker in vergelijking tot voorgaande jaren, betrekkelijk gering is, zal ik mij niettemin beperken tot de hoofdlijnen.

No comments:

Post a Comment