Tuesday 4 February 2014

Bruggen slaan, akkoorden sluiten en overleven!

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk- Maandblad Belasting Beschouwingen 2014/01

In mijn MBB-artikel van februari 2013 ben ik ingegaan op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II met de veelzeggende titel ‘Bruggen slaan’. Een nieuwe generatie politici kwam aan de macht en zij wilden zich waarmaken. In een recordtempo, namelijk 54 dagen, werd een regeerakkoord gesmeed, waarbij pragmatisme hoogtij vierde. Maar ook politieke naïviteit bleek meteen al na de publicatie van het regeerakkoord. De inkomensafhankelijke zorgpremie sneuvelde al direct, maar ook daarna bleek dat menig voorstel in het regeerakkoord geen politieke meerderheid zou halen, dan wel uiteindelijk nog net wel met de steun van de zogenoemde gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP. Rutte en Samsom mogen blij zijn dat tegen beperkte extra kosten deze partijen bereid zijn geweest het landsbelang voorop te stellen, want mijn verwachting is dat zij zelf nauwelijks zullen profiteren van deze gedoogsteun.Voorstellen op het terrein van de indeling van Nederland in provincies en gemeenten, het terrein van minister Plasterk, werden verworpen, maar ook het voorstel voor invoering van het leenstelsel voor de masterfase universitaire studies werd terugverwezen naar de tekentafel. Minister Jet Bussemaker redde het niet. Maar dat gold ook voor de ingreep in de pensioenen zoals voorgesteld door Rutte II. De staatssecretarissen Weekers en Klijnsma konden de Eerste Kamer niet overtuigen. Het is politiek onbegrijpelijk dat dit kabinet het zover laat komen, in de wetenschap dat in de Tweede Kamer de hele oppositie tegen dit pensioenvoorstel was. Vervolgens moesten de ministers aan de bak om er een pensioenakkoord uit te slepen en weer waren het D66, ChristenUnie en SGP die bereid waren gedoogsteun te geven.

No comments:

Post a Comment