Thursday 12 September 2013

Weekblad voor Fiscaal Recht, Giftenaftrek afschaffen ten bate van vooringevulde aangifte?

WFR 2013/1057 - prof. dr. S.J.C. Hemels

De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen heeft geadviseerd de giftenaftrek “wegens gebrek aan effectiviteit” af te schaffen. Dit advies leidt tot onzekerheid en schaadt daardoor de filantropische sector. Deze bijdrage bespreekt of de commissie de juiste argumenten gebruikt en of zij voldoende rekening houdt met de maatschappelijke effecten van de giftenaftrek. 
 
Inleiding
 
In haar interim-rapport adviseerde de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (de commissie) de giftenaftrek “wegens gebrek aan effectiviteit” af te schaffen. Dit advies leidde tot maatschappelijke onrust en kritiek op de gehanteerde motivering. Het eindrapport besprak deze kritiek niet. De commissie weerlegde slechts de toepasbaarheid van een Amerikaans onderzoek en handhaafde haar advies. Zij brengt hiermee ongewild schade toe aan de filantropische sector. Donateurstwijfels over het voortbestaan van de giftenaftrek beperken de bereidheid zich te verplichten tot langjarige giften. Deze maatschappelijke impact, die meer dan 55.000 anbi’s en hun donateurs raakt, rechtvaardigt een analyse van dit advies. Het is de vraag of de commissie de juiste argumenten gebruikt en of zij voldoende rekening houdt met de maatschappelijke effecten van de giftenaftrek.

No comments:

Post a Comment