Monday, 24 June 2013

Een pleidooi voor eerherstel van BNB 1982/268 door aanpassing van art. 13, lid 2, onderdeel d, Wet VPB 1969

Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/06 - Mr.dr. G.K. Fibbe 

In deze bijdrage wordt besproken art. 13, lid 2, onderdeel d, Wet VPB 1969, dat de toepassing van de deelnemingsvrijstelling beoogt te regelen met betrekking tot een commanditair belang in een open commanditaire vennootschap. De regeling is onduidelijk, maar de uitleg die de wetgever eraan geeft leidt tot ongerijmdheden in de praktijk. Voorgesteld wordt de ongerijmdheden weg te nemen, zodat de regeling in lijn komt met het toepasselijk wettelijk kader.

No comments:

Post a Comment