Wednesday, 1 May 2013

De kracht van het convenant

WFR 2013/545 - Mevr. mr. M.E. Oenema en mr. E.M.E. van der Enden

In deze publicatie gaan de auteurs in op de vraag wat de rechtskracht van een handhavingsconvenant is. De beantwoording van deze vraag hangt af van de juridische afdwingbaarheid van de gemaakte afspraken in het convenant. Zijn deze in rechte af te dwingen, dan is sprake van een publiekrechtelijke bevoegdhedenovereenkomst. Als er (gedeeltelijk) geen juridische afdwingbaarheid bestaat, kan het convenant (voor dat deel) worden geduid als een gentlemen’s agreement. Tot slot gaan de auteurs kort in op de vraag of het convenant een besluit in de zin van de Awb inhoudt

No comments:

Post a Comment