Wednesday, 31 October 2012

De belastingadviseur in de toekomst vanuit een formele invalshoek


De auteur beschrijft de volgens hem relevante maatschappelijke ontwikkelingen die hun invloed hebben op de ontwikkeling van het beroep van belastingadviseur. Hij constateert dat de Belastingdienst door de politiek in een onmogelijke positie is gemanoeuvreerd. De uitbreiding van het takenpakket en de complexere wetgeving zijn gekoppeld aan een krimpende dienst zonder instroming van nieuwe mensen, hetgeen leidt tot een braindrain en overbelasting. In deze situatie kan de Belastingdienst niet anders dan voortbouwen op de resultaten van partners, AFM, DNB, NIvRa en uiteindelijk ook belastingadviseurs. Hij verwacht een splitsing binnen de advieswereld in enerzijds gecertificeerde kantoren (tax accountants) en anderzijds belastingadvieskantoren (tax lawyers). Voorts pleit hij voor het met rechtswaarborgen omkleden van het certificeren van advieskantoren. 

No comments:

Post a Comment