Monday 24 September 2012

Prof. dr. M.J.M. de Jonckheere zal op vrijdag 2 november 2012 in het openbaar zijn oratie uitsprekenEnkele voor- en nadelen van het open stelsel van lokale belastingen in België


Lokale belastingen in internationaal perspectief

Het Belgische systeem van lokale belastingen is totaal anders dan in Nederland. Om het Nederlandse juridische discours over gemeente- en provinciale belastingen te kunnen onderzoeken en begrijpen is het nuttig om de kenmerken van het Belgische zogenaamde ‘open stelsel’ te bekijken. Dit doet prof.dr. De Jonckheere in zijn oratie ‘Iets leuks bij de buren?’ op vrijdag 2 november 2012. Daarmee aanvaardt hij officieel het ambt van bijzonder hoogleraar Lokale Belastingen in de Erasmus School of Law.
In het zogenaamde 'open stelsel' van lokale belastingen in België kan een gemeente elke belasting invoeren die niet door de wetgever wordt verboden. Dit leidt tot tal van gemeentebelastingen op allerhande economische activiteiten, goederen en diensten. Als gevolg van dat open stelsel verschilt het juridische discours rond deze belastingen zeer van de Nederlandse rechtsvragen rond gemeentebelastingen. Zo stelt De Jonckheere vast dat er in België tal van rechtsvragen opduiken die gaan over regels en principes die bevoegheden inperken, terwijl deze in het gesloten systeem van Nederland veel minder aan bod komen.Daarom is het nuttig de karakteristieken van het Belgische systeem goed te onderzoeken.
De Jonckheere plaatst in zijn rede ook kanttekeningen bij het Belgische systeem. In het bijzonder noemt hij de trage procedure die een nieuwe belasting moet doorlopen voordat deze kan worden ingevoerd. Dat komt door de vele rechtsvragen die opdoemen. Doordat er drie hoogste rechtscolleges in België bestaan duurt dit proces soms lang en kan het leiden tot rechtsonzekerheid.

Onderzoek naar lokale belastingen
Prof.dr. De Jonckheere bekleedt de bijzondere leerstoel Lokale Belastingen in het Erasmus Studiecentrum Lokale Belastingen (ESBL) van de Erasmus School of Law, vanwege de Stichting J.H. Christiaanse. Zijn onderzoek richt zich op internationalisering en rechtsvergelijkend onderzoek op het gebied van lokale belastingheffing. Het onderzoeken van lokale belastingen in internationaal perspectief is een nieuw onderzoeksterrein van het ESBL.

Over prof.dr. De Jonckheere
Prof.dr. Miguel De Jonckheere (1962) is naast zijn bijzonder hoogleraarschap verbonden aan vakgroep Fiscaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij wordt in België gezien als autoriteit op het gebied van lokale belastingen en heeft ruim 250 publicaties op zijn naam staan. Zijn ‘Handboek lokale en regionale belastingen’ (1998) is voor de vierde keer herdrukt.
Oratie
De oratie vindt plaats op vrijdag 2 november 2012 om 16.00 uur in de Senaatszaal (A-gebouw) op Campus Woudestein. De plechtigheid is openbaar, iedereen is van harte uitgenodigd.

No comments:

Post a Comment