Wednesday, 15 August 2012

De anbi-tweetrapstoets van de Geefwet: trendbreuk of trendvolgend?


Dit artikel analyseert de tweetrapstoets die de Hoge Raad begin dit jaar heeft toegepast en vergelijkt deze met de tweetrapstoets die in de parlementaire geschiedenis van de Geefwet is opgenomen. De auteur concludeert dat deze tweetrapstoetsen met elkaar overeenkomen en dat dit betekent dat de jurisprudentie uit het pre-Geefwettijdperk ook van toepassing is op geschillen van na 1 januari 2012. Er is dus geen sprake van een breuk met de oude jurisprudentie, maar van een daarop voortbouwen. Tevens wordt het belang van deze conclusie voor woningbouwcorporaties en dorps- en buurthuizen besproken.

No comments:

Post a Comment