Wednesday, 11 January 2012

Is geen enkel feit hetzelfde?

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR 2012-2) - P. de Haas

'Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer onder meer ingestemd met het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012, dat per 1 januari 2012 in werking treedt. Onderdeel van dit wetsvoorstel is de invoering van art. 67q Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Het Ministerie van FinanciĆ«n heeft op 21 december 2011 de belangrijkste wijzigingen in een overzicht opgenomen. In paragraaf 9.3 is aangegeven dat art. 67q AWR het mogelijk maakt dat als iemand die op aangifte de verschuldigde belasting niet, te laat of te weinig heeft betaald en daarvoor een verzuimboete opgelegd heeft gekregen, later alsnog een vergrijpboete kan worden opgelegd voor hetzelfde feit. Een en ander is ook in paragraaf 15 van het nieuwe Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (hierna: BBBB) opgenomen. Thans wordt weer gesproken over hetzelfde feit, terwijl eerder zowel in de Tweede Kamer in de nota naar aanleiding van het verslag en in de Eerste Kamer bij de memorie van toelichting was opgenomen: ‘Bij het opleggen van een verzuimboete kan niet worden en wordt niet beoordeeld of de overtreder een ernstig(er) verwijt gemaakt kan worden. Dit element blijft buiten beschouwing. Het vervolgens opleggen van een vergrijpboete is derhalve in zoverre niet “bis”.’ Dit antwoord, dat bovendien werd herhaald, deed mij de haren te berge rijzen, zowel omdat het feitelijk onjuist is als dat daarmee niet werd gereageerd op eerdere commentaren in de vakliteratuur.'

No comments:

Post a Comment