Monday, 19 December 2011

Mist klaart verder op rondom de fiscale kwalificatie van geldverstrekkingen

Nederlands Tijdschrift voor fiscaal Recht nr. 50 (NFTR 2011- 2761) - mr. R. Snoeij

'Op 25 november jl. heeft de Hoge Raad drie arresten gewezen inzake de lening met een onzakelijk debiteurenrisico (de ‘onzakelijke lening’). In deze arresten wordt een antwoord gegeven op een reeks aan vragen die in de literatuur en de praktijk waren opgekomen naar aanleiding van BNB 2008/191 (ook bekend als het ‘9 mei-arrest’). Een van die vragen was of de onzakelijke lening voor fiscale doeleinden was aan te merken als een geldlening of als kapitaalverstrekking. Uit het arrest nr. 08/05323 (het ‘kernarrest’ van deze drie ‘november-arresten’) blijkt dat de onzakelijke lening, conform zijn benaming en in overeenstemming met de heersende opvatting in de literatuur, fiscaal is te duiden als een geldlening. Een fiscale herkwalificatie als informeel kapitaal is dus niet aan de orde.'

No comments:

Post a Comment