Monday, 1 August 2011

Fiscale advisering aan werknemers is loon in natura

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 32 (NTFR2011-1755) - mr. J. de Haan

Commentaar: Hof Amsterdam 7 juli 2011, nr.10/00101, Hof Amsterdam 7 juli 2011, nr.10/00102

"De uitspraak van de rechtbank werd samengevat in NTFR 2010/523 (met commentaar van Noordenbos). Die uitspraak was van 12 januari 2010. Daarna hebben we een arrest van de Hoge Raad gekregen waarin eenzelfde kwestie aan de orde was: HR 5 februari 2010, nr. 08/02969, NTFR 2010/436 (met mijn commentaar). Waar de rechtbank dus nog niet bekend was met het arrest is het hof dat nu wel en dat zien we dan ook in de uitspraak terug: ..."

No comments:

Post a Comment