Monday, 11 July 2011

Opzetje om belasting te ontduiken mislukt; werkgever kan loonbelasting verhalen op werknemer

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1535) nr. 28 2011 - mr. J. de Haan

Commentaar: Hof Leeuwarden 31 mei 2011, nr.200.062.017/01

'In deze (civiele!) procedure draait het niet zozeer om de vraag óf de werkgever van hem nageheven loonbelasting op de werknemer kan verhalen (want daarover zijn partijen het roerend eens), als wel om de hoogte van het bedrag van die te verhalen belasting. De werknemer stelt dat het bedrag € 16.400 is; de werkgever meent dat dit € 26.800 zou moeten zijn. En laat ik maar met de deur in huis vallen: wat mij betreft heeft de werknemer voor 100% gelijk en zitten rechtbank (sector kanton) én hof ernaast. ...'

No comments:

Post a Comment