Wednesday 1 June 2011

Vermogensetikettering en panden

Maandblad Belasting Beschouwingen 2011/06 - Mr. A.M.A. de Beer

De etikettering van panden betreft een boeiend deelgebied van de vermogensetikettering, niet in de laatste plaats vanwege het brede scala van etiketteringsvraagstukken dat panden oproepen. In de afgelopen jaren is een aantal belangwekkende arresten gewezen op dit terrein. Meest in het oog springend is het vierluik van 13 juli 2007 inzake de etikettering van woonwinkelpanden. Dat heeft een vervolg gekregen met het arrest van 17 september 2010. Het oordeel dat de Hoge Raad hierin heeft geveld, heeft de nodige fiscale pennen in beweging gebracht. De (on)verenigbaarheid met de arresten van 13 juli 2007 vormt daarbij het middelpunt van de discussie.
In deze bijdrage wordt de wijze onderzocht waarop de etikettering van panden verloopt voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

No comments:

Post a Comment