Monday 20 June 2011

Aankoopkosten gevoegde dochter zijn niet aftrekbaar

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1308) nr. 24 2011 - mr.dr. Q.W.J.C.H. Kok

Commentaar: Hoge Raad 29 april 2011, nr.10/00654

'Een arrest waar men slechts mee kan instemmen. Belanghebbende (een bv) koopt een deelneming (F) en maakt voor die verwerving kosten (aankoopkosten). Belanghebbende vormt onmiddellijk een fiscale eenheid met deze deelneming. De inspecteur (en Rechtbank Den Haag) waren van mening dat de aankoopkosten onder de aankoopkostenaftrekbeperking van art. 13, lid 1, Wet VPB 1969 vielen en daarom niet voor aftrek in aanmerking kwamen. De belanghebbende was het hier evenwel niet mee eens en betoogde dat niet sprake was van de verwerving van een deelneming, zodat de aankoopkostenaftrekbeperking niet van toepassing kon zijn. Naar zijn mening viel de verwerving van de aandelen F samen met de vorming van een fiscale eenheid (belanghebbende spreekt over een voeging bij de verwerving) en was fiscaalrechtelijk dus niet sprake van de verwerving van een deelneming. Dit argument vond echter geen weerklank bij de rechtbank. Deze was van mening dat verwerving en voeging niet samenvielen. Naar het oordeel van de rechtbank is een voorwaarde voor het vormen van een fiscale eenheid het bezit van aandelen in de dochtermaatschappij. ...'

No comments:

Post a Comment