Monday 20 June 2011

30%-regeling van toepassing op genoten voordelen uit aandelenopties

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1357) nr. 25 2011 - mr. J. de Haan

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1304) nr. 24 2011- mr. J. de Haan

Commentaar: Hof Den Bosch 11 maart 2011, nr.10/00247

'Het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van Rechtbank Breda 10 maart 2010. Deze uitspraak werd samengevat in NTFR 2010/1308 met commentaar van Schaap. Het hof bevestigt die uitspraak. Daarbij komen nog twee kwesties aan de orde.

De eerste kwestie is de volgende. De inspecteur neemt de stelling in dat de looptijd van de bewijsregel in dit geval na 31 december 2005 eindigde. Die stelling wijst het hof af met de overweging die hiervoor integraal in de samenvatting is opgenomen. Ik verwijs daarnaar. ...'

No comments:

Post a Comment