Tuesday, 1 March 2011

ntwikkelingen op het gebied van de lokale belastingen

WFR 2011/214 - Mevr. mr. A.P. Monsma

De afgelopen tijd is een aantal interessante uitspraken gedaan op het gebied van de lokale belastingen, zeker wanneer deze uitspraken worden bekeken vanuit het perspectief van de fiscale autonomie en de grenzen daaraan. Ik zal in dit artikel drie uitspraken uitlichten:
- het arrest over de zogenoemde Fierens-marge; 
- het arrest over de bouwleges van de gemeente Nijkerk; en
- de uitspraak over de leges voor een identiteitskaart. 
Het feit dat dergelijke geschillen ontstaan, heeft mijns inziens mede te maken met algemene ontwikkelingen op het terrein van de lokale belastingen. In het navolgende zal ik een en ander bespreken.

No comments:

Post a Comment