Monday 14 March 2011

De ene geldlening is de andere niet

Weekblad voor Fiscaal Recht aflevering 6898 (WFR 2011/358) - Mr. R. Snoeij

Een uiteenzetting van het begrip "geldlening" voor de toepassing van de thin-capregeling (art. 10d Wet VPB 1969)
Art. 10d, zevende lid, Wet VPB 1969 voorziet in een zelfstandige fiscale definitie van het begrip "geldlening" voor de toepassing van de thin-capregeling. Naast de (meer voor de hand liggende) vordering of schuld uit hoofde van een overeenkomst van geldlening, kunnen ook hiermee in economische zin vergelijkbare overeenkomsten als geldlening kwalificeren. In deze bijdrage zet de auteur de verschillende elementen van het begrip "geldlening" in de zin van het zevende lid uiteen. Tegen deze achtergrond wordt getoetst of de optioneel en verplicht converteerbare obligatielening alsmede de "perpetual" in de zin van Boek 7A, BW, kunnen worden aangemerkt als geldlening als bedoeld in art. 10d, zevende lid, Wet VPB 1969.

1 comment:

  1. For all your financial support needs, contact us:
    Email: contact@creditfinancesinstitut.com
    WhatsApp number: +33784505888
    Website: https://www.creditfinancesinstitut.com

    ReplyDelete