Thursday 19 August 2010

Winstrechtloze aandelen: hoe deze fiscaal te behandelen?


Nadat het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht op 31 mei 2007 was gepubliceerd
heeft het tot 22 juni 2010 geduurd voordat het wetsvoorstel voor de Invoeringswet op 22 juni 2010 bij de Tweede Kamer is ingediend en op 25 juni 2010 gepubliceerd. Het eerstgenoemde wetsvoorstel is op 15 december 2009 door de Tweede Kamer aangenomen en is inmiddels bij de Eerste Kamer ingediend. Het wetsvoorstel met betrekking tot de Invoeringswet is momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling, het wachten is op de nota naar aanleiding van het verslag. Daarna zal naar verwachting de Eerste Kamer beide wetsvoorstellen gelijktijdig willen behandelen. Of dit ertoe leidt dat de wetsvoorstellen nog voor 1 januari 2011 tot wet worden verheven valt derhalve nog te bezien. Hoe dan ook het traject vanaf indiening van het wetsvoorstel tot flexibilisering van het bv-recht tot daadwerkelijke inwerkingtreding mag dan voor civielrechtelijke wetsvoorstellen wellicht niet eens zo opzienbarend lang zijn, met betrekking tot fiscale wetgeving zijn fiscalisten een veel sneller wetgevend proces gewend. Dat valt uiteraard te verklaren maar echt wennen doet het niet. Nadat was aangekondigd
dat bij het wetsvoorstel Invoeringswet ook op de fiscale aspecten zou worden ingegaan, bleek bij de publicatie van het wetsvoorstel dat er geen fiscale wetsaanpassingen nodig werden geacht. Wel is in de memorie van toelichting ingegaan op fiscale aspecten van de voorgestelde flex-bv-wetgeving voor de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de overdrachtsbelasting.
No comments:

Post a Comment