Monday, 22 February 2016

Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016

Mr. J. de Haan - Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01 
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016. De wijzigingen vinden hun wettelijke grondslag in de Fiscale Verzamelwet 2015, het Belastingplan 2016 en Overige fiscale maatregelen (OFM) 2016. Waar de wetgever vorig jaar nog afscheid genomen leek te hebben van een wetsvoorstel OFM, dat toch sinds jaar en dag gebruikelijk was, is de wetgever klaarblijkelijk op zijn schreden teruggekeerd. Verder aandacht voor de Wet tegemoetkomingen loondomein. Omdat die wet echter, afhankelijk van het onderdeel, pas in werking treedt op 1 januari 2017 en 1 januari 2018, wordt de behandeling ervan beperkt tot hoofdlijnen. Vervolgens komt het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aan bod, dat bedoeld is op 1 april 2016 in werking te treden. Ten slotte enige opmerkingen over de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder en de wijziging daarvan met ingang van 1 januari 2016.

No comments:

Post a Comment