Monday, 22 February 2016

De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz

Prof.dr. Q.W.J.C.H. Kok - Maandblad Belasting Beschouwingen 2015/12 
Na een bespreking van de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz van het Europese Hof van Justitie wordt onderzocht wat de consequenties kunnen zijn voor de fiscale-eenheidsregeling. Enige voorbeelden van de per-element-benadering worden besproken en EU-rechtelijk getoetst. De staatssecretaris van Financiën zal nu met voorstellen moeten komen tot aanpassing van het fiscale-eenheidsregime dan wel van specifieke regelingen waar sprake is van een belemmering.

No comments:

Post a Comment