Monday, 22 February 2016

Minimumdrempel voor artiesten en sporters in belastingverdragen

Dr. D. Molenaar - Maandblad Belasting Beschouwingen 2015/12
Kleinere artiesten en sporters vinden in de praktijk de nodige problemen door art. 17 OESO-Modelverdrag met als gevolg gedeeltelijke of volledige dubbele belastingheffing. In deze bijdrage wordt ingegaan op de in het nieuwe Commentaar op het OESO-Modelverdrag opgenomen minimumdrempel om niet onder de belastingheffing van het land van optreden te vallen, maar uitsluitend onder die van het woonland.

No comments:

Post a Comment