Monday, 22 February 2016

Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update

Prof.mr. F.P.G. Pötgens en Prof.mr. A.J.A. Stevens - Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01
In het themanummer van MBB van augustus 2012 is ingegaan op het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de verduidelijkingen en ook veranderingen sindsdien als gevolg van o.a. de parlementaire behandeling.  

No comments:

Post a Comment