Monday, 22 February 2016

Aanslag successierecht ten onrechte opgelegd omdat erflater niet in Nederland woonde

mr. W. Verstijnen - NTFR 2016/445
De inspecteur heeft aan belanghebbende een aanslag in het recht van successie opgelegd ter zake van het overlijden van zijn vader. Erflater woonde tot 31 december 2008 in Puerto Rico. Op 1 januari 2009 kwam erflater naar Nederland en werd hij als gevolg van een hartkwaal in het ziekenhuis opgenomen, waarna hij in maart 2009 is overleden. Erflater had vlak voor zijn overlijden aandelen verkocht in een onderneming in Puerto Rico. In geschil is of erflater in 2009 metterwoon in Nederland is gaan wonen. Uit de feiten en omstandigheden leidt het hof af dat belanghebbende wellicht overwoog terug te keren naar Europa, maar er kan geen conclusie worden getrokken over het moment waarop de terugkeer zou plaatsvinden of over het land waar hij zich zou vestigen. Het hof ziet onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat erflater ten tijde van zijn overlijden of op enig moment in 2009 in Nederland woonde. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank dat de aan belanghebbende opgelegde aanslag dient te worden vernietigd.
(Hoger beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment