Thursday, 28 May 2015

Reistijd voor onderneming telt mee voor het urencriterium zelfstandigenaftrek

Dr. D. Molenaar - NTFR2015-1593

Belanghebbende drijft in 2011, naast zijn dienstbetrekking, als dj een onderneming. Voor zijn onderneming heeft belanghebbende in 2011 1.335 uur, inclusief reistijd, besteed. Voor zijn dienstbetrekking heeft belanghebbende in totaal 1.316 uur besteed, exclusief reistijd van 170 uur woon-werkverkeer. In geschil is of belanghebbende voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komt. De rechtbank oordeelt dat uit HR 14 maart 2003, nr. 37.975, NTFR 2003/510 volgt dat de reistijd ten behoeve van voor de onderneming ontplooide activiteiten in dit geval meetelt bij de berekening van het urencriterium. Deze reistijd is onderdeel van de betaalde opdrachten en eiser is vrij daarmee rekening te houden bij het bepalen van zijn prijs. De woon-werkverkeer uren maken geen onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst tussen belanghebbende en zijn werkgever. Voor een analoge kwalificatie van deze uren aan de reistijd in het kader van de onderneming is dan geen aanleiding. Belanghebbende komt derhalve voor zelfstandigenaftrek in aanmerking.
(Beroep gegrond.)

No comments:

Post a Comment