Thursday, 28 May 2015

Naheffingsaanslagen wegens fictieve dienstbetrekking bij in Nederland gevestigde Ltd. deels terecht

Mr. J. de Haan - NTFR2015-1536

Belanghebbende is een Ltd., waarvan de aandelen worden gehouden door een trust gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De trust is ingesteld door de in Nederland woonachtige heer A die tot 28 februari 2010 een eenmanszaak dreef waarvan de activiteiten bestonden uit de import en export van en de groothandel in lederen kleding. Belanghebbende is beherend vennoot van een in Nederland gevestigde cv. De heer A is de directeur van belanghebbende en verricht werkzaamheden voor de cv (im- en export en groothandel in textiel en lederwaren, tevens exploiteert de cv een webwinkel in textiel, schoenen en lederwaren). Tijdens een bedrijfsbezoek aan de cv heeft A aangegeven dat hij voor deze structuur heeft gekozen omdat hij geen startkapitaal had voor een bv en niet persoonlijk aansprakelijk gesteld wilde worden voor de risico's van de onderneming. De inspecteur heeft vervolgens naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd aan belanghebbende, stellende dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking tussen belanghebbende en A. Met de inspecteur is de rechtbank van oordeel dat belanghebbende gevestigd is in Nederland, nu de werkelijke leiding van belanghebbende alhier woonachtig is en ervan uit moet worden gegaan dat hij vanuit Nederland zijn leidinggevende taken heeft uitgeoefend. Verder is de rechtbank het met de inspecteur eens dat A in belanghebbende een aanmerkelijk belang heeft. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat belanghebbende is uitgenodigd om aangifte loonheffingen te doen. De boetes komen te vervallen en de hoogte van de naheffingsaanslagen wordt verminderd tot het gebruikelijk loon. (Beroepen deels gegrond.)

No comments:

Post a Comment