Thursday, 28 May 2015

Aansluitbijdragen zijn geen aftrekbare kosten eigen woning

mr. A.J.M.  Arends - NTFR2015-1596

Belanghebbende heeft een eigen woning die is aangesloten op het warmtenet van Essent. Belanghebbende betaalt jaarlijks onder meer een aansluitbijdrage voor de aansluiting op het warmtenet. Deze bijdrage is gebaseerd op het principe van de vermeden kosten in de woning en wordt berekend door uit te gaan van het verschil in kosten tussen de cv- en sv-installatie. In geschil is of de bijdragen aftrekbare kosten voor de eigen woning zijn. De rechtbank oordeelt van niet. Belanghebbende heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een eigenwoningschuld die is aangegaan ter verwerving, verbetering of onderhoud van de woning. Er is niets aangedragen waaruit kan worden geconcludeerd dat de aansluitbijdrage een vergoeding is voor een door Essent ter beschikking gesteld geldbedrag. (Beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment