Tuesday, 3 March 2015

Reis- en verblijfkosten voor onbezoldigde functies vormen geen ondernemingskosten voor commissaris/adviseur

dr. D. Molenaar - NTFR2015-435

Belanghebbende verricht verschillende bezoldigde functies van commissaris en adviseur. De inkomsten hieruit vormen winst uit onderneming. Daarnaast heeft hij ook een groot aantal onbezoldigde functies bij (sociaal-) culturele en charitatieve instellingen. Belanghebbende heeft een bedrag van € 6.208 aan met de onbezoldigde functies verband houdende reis- en verblijfkosten als (aftrekbare) kosten van de onderneming in aanmerking genomen. De inspecteur heeft die aftrek niet aanvaard. Volgens het hof is dat terecht. Kort gezegd oordeelt het hof dat de onbezoldigde functies van belanghebbende moeten worden gezien als werkzaamheden die bedoeld zijn om in particuliere behoeften te voorzien. Er is onvoldoende causaal verband met de onderneming van belanghebbende. De werkzaamheden in het kader van de onbezoldigde functies zijn niet verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming, aldus het hof. (Hoger beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment