Tuesday, 17 February 2015

Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2015

Mr. J. de HaanMaandblad Belasting Beschouwingen 2015/01 

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2015. De wijzigingen vinden hun wettelijke grondslag bovenal in het Belastingplan 2015 en in mindere mate in de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen.*Opvallend is dat dit jaar een toch zo langzamerhand gebruikelijk wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen’ ontbrak. Het kabinet heeft die trendbreuk als volgt toegelicht.*Het Belastingplan 2015 bevat de per 1 januari 2015 noodzakelijke maatregelen die volgen uit de koopkrachtbesluitvorming, die voortvloeien uit politieke afspraken of die bijdragen aan vereenvoudiging. Meer technische maatregelen die op 1 januari 2015 in werking moeten treden en die in voorgaande jaren in een afzonderlijk wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen’ werden opgenomen zijn nu in het Belastingplan 2015 meegenomen. Maatregelen waarvan is geconcludeerd dat die op enig moment wel getroffen dienen te worden, maar niet noodzakelijkerwijs per 1 januari 2015 in werking hoeven te treden en die ook geen bijdrage leveren aan vereenvoudiging zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel ‘Fiscale verzamelwet 2015’.


No comments:

Post a Comment