Tuesday, 17 February 2015

Tour d’horizon fiscaal strafrecht anno 2014

Prof.mr. G.J.M.E. de Bont en Mr. J.M. Sitsen  - Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2015/01 

Als men ultimo 2014 de vraag zou stellen – wij menen zelfs aan ‘leken’ op het fiscale (strafrecht) terrein, maar die wel zo nu en dan een blik werpen op de nieuwsberichten – welke uitspraak of kwestie op fiscaalstrafrechtelijk gebied in het afgelopen jaar het meest de aandacht heeft getrokken, zouden velen weleens kunnen wijzen naar de aangifte die Hof Arnhem-Leeuwarden indiende tegen het Ministerie van Financiën in de zogeheten tipgeversaffaire.* Het gaat hier om een aangifte gedaan tegen derden, die namens het Ministerie van Financiën mogelijk aan twee rijksambtenaren (FIOD-ambtenaren) opzettelijk instructies hebben gegeven om ten overstaan van een rechter te zwijgen.


No comments:

Post a Comment