Tuesday, 17 February 2015

Krijgt Nederland in 2015 een belastinghervorming???

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van ArendonkMaandblad Belasting Beschouwingen 2015/01 

Medio december 2014 werd bekendgemaakt dat het Van Dale Woord van het jaar 2014 ‘dagobertducktaks’ is geworden. Het zou moeten gaan om een speciale belasting geheven over het vermogen van superrijke mensen, duidelijker zou misschien zijn geweest een ‘Quote vermogenstaks’. In 2014 heeft het boek van Thomas Piketty,Kapitaal in de 21ste eeuw, aanleiding gegeven tot veel discussie, tot zelfs in de Tweede Kamer toe. Overigens bleek daar al meteen dat de klassieke partijstandpunten werden ingenomen, zodat de betekenis van Piketty voor een mogelijke aanstaande belastinghervorming door mij gering wordt ingeschat.

Regelmatig worden er bijzonder creatieve namen bedacht voor allerlei exotische belastingen, zoals sprinkhanentaks, pitbulltaks, boerkataks, chantagebelasting, etc., maar deze leiden zelden tot een concreet resultaat. Onze Belgische zuiderburen zijn daar veel beter in. Ik kan u ter lering en vermaak verwijzen naar de intreerede van prof.dr. M.J.M. de Jonckheere, Iets leuks bij de buren? Enkele voor- en nadelen van het open stelsel van lokale belastingen in België.

De vraag is echter of Nederland in 2015 wordt verblijd met een nieuwe belastinghervorming en, zo ja, hoe gaat deze eruitzien? In het navolgende zal ik daarop focussen.

No comments:

Post a Comment