Tuesday, 17 February 2015

Japan: gisteren, vandaag en morgen

Prof.dr. S.J.C. Hemels NTFRA2015-1

In november 2014 ben ik drie weken in het kader van het Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Invitation Fellowship Program for Research in Japan (short term) in Japan geweest. Dit maakt mij absoluut geen Japandeskundige, er zijn vele belastingadviseurs met een groot Japans cliëntenbestand die meer over Japan en de Japanse fiscaliteit weten dan ik. Het leek mij echter aardig om aan de hand van mijn ervaringen en observaties mijn opinie te delen over dit land dat niet bij iedereen even bekend is.* Er zijn naar mijn mening namelijk meer overeenkomsten tussen deze twee landen dan mogelijk op het eerste moment wordt gedacht. Dit voert deels terug op de historische banden tussen Nederland en Japan. Op het gebied van de fiscaliteit zie ik echter ook duidelijke linken. Zo is de hoogte van ons vennootschapsbelastingtarief mede vastgesteld met een verwijzing naar het Japanse CFC-regime, maar geldt die begrenzing nog? En is een verlaagd tarief in de consumptiebelasting eigenlijk noodzakelijk? Ook in de discussies over de belastingheffing van de gehuwde vrouw zie ik verrassende overeenkomsten. Tevens deel ik in dit artikel mijn visie op het Japanse onderwijs en onderzoek, het universitaire reilen en zeilen en de toekomstperspectieven voor Japanse juristen. Dit alles is uiteraard slechts mijn mening en volstrekt persoonlijk gekleurd door mijn eigen ervaringen. Als bijproduct kan dit artikel wellicht een stimulans zijn om eveneens een dergelijk buitenlandbezoek te ondernemen. Dat laatste kan ik aanbevelen: het is intensief, maar ontzettend de moeite waard!

No comments:

Post a Comment