Tuesday, 17 February 2015

De jungle van de vergroende autogerelateerde belastingen

Prof.em. dr. H.A. Kogels Maandblad Belasting Beschouwingen 2015/01 

In het achter ons liggende jaar mochten de autobelastingen weer rekenen op een warme belangstelling. Vooral na Prinsjesdag ontstond een ware commotie die zelfs leidde tot uitstel van de ‘Autobrief 2.0’ tot medio 2015. Zowel in politieke kringen als in de autowereld werd hevig gediscussieerd over de vergroeningsmaatregelen binnen de autogerelateerde belastingen, aan de efficiëntie waarvan werd getwijfeld en die ook nog eens aanleiding zouden geven tot marktverstoringen.In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van milieudifferentiaties in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM), de motorrijtuigenbelasting (hierna: MRB) en de forfaitaire bijtelling in verband met het privégebruik van de zakelijke auto in de inkomsten- en loonbelasting (hierna: autokostenforfait in de IB/LB). Daarbij zal uitsluitend worden ingegaan op de regelgeving die betrekking heeft op personenauto’s.

No comments:

Post a Comment