Tuesday, 20 January 2015

Formeelrechtelijke aspecten van horizontaal toezicht

Mr. dr. M.E. Oenema - NTFRB2014-45

Op 2 oktober jl. ben ik gepromoveerd op mijn onderzoek naar de formeelrechtelijke aspecten van horizontaal toezicht in belastingzaken. Ik heb onderzocht of en hoe horizontaal toezicht in de Awb en AWR kan worden ingebed en of het (voor het overige) wenselijk is dat er voor horizontaal toezicht een wettelijke basis wordt gecreëerd. In deze bijdrage geef ik een kleine bloemlezing van een gedeelte van mijn analyses en conclusies.


No comments:

Post a Comment