Thursday, 15 January 2015

Eigen LGO vormt geen derde staat

Mr.dr.  Q.W.J.C.H. Kok - NTFR2014-2908

F nv, een op de Nederlandse Antillen gevestigde vennootschap, had een belang van 4,25% in belanghebbende. Op 27 maart 2002 heeft belanghebbende deze aandelen ingekocht. Ter zake van deze inkoop heeft de inspecteur dividendbelasting van belanghebbende nageheven naar het 15%-BRK-tarief. Belanghebbende bestrijdt de naheffingsaanslag voor het hof, echter zonder succes. Het hof zet uiteen dat het voordeel ter zake van de onderhavige inkoop zowel voor de toepassing van de Wet DB 1965 als voor de BRK als dividend moet worden aangemerkt en niet als vervreemdingswinst. Voorts maakt belanghebbende volgens het hof niet aannemelijk dat sprake is van een gelijkgestelde deelneming. Ten overvloede gaat het hof nog in op de EU-aspecten van deze zaak. Volgens het hof is met betrekking tot een eigen LGO geen sprake van een derde land maar van een zuiver interne aangelegenheid. Mocht dit anders zijn, dan is de onderhavige heffing niettemin, vanwege de standstillbepaling, niet in strijd met het vrije kapitaalverkeer.

No comments:

Post a Comment