Thursday, 15 January 2015

Anbi-beschikking ten onrechte met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 ingetrokken

dr. D. Molenaar - NTFR2014-2727

Belanghebbende is op 9 december 2005 opgericht. Belanghebbende is een stichting die onder andere ten doel heeft de exploitatie van een museum en expositieruimte met name dienende tot het voor het algemeen publiek toegankelijk exposeren van oldtimers en andere oude antieke automobielen, vervoermiddelen, antiquiteiten en curiosa. De collectie van belanghebbende is om niet in bruikleen verkregen. Bij brief van 9 februari 2006 is belanghebbende meegedeeld dat de inspecteur haar vanaf de oprichtingsdatum aanmerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi). Op 7 december 2007 heeft de inspecteur dit bij beschikking bevestigd en bepaald dat belanghebbende per 1 januari 2008 als anbi wordt aangemerkt. Op grond van de bevindingen van een boekenonderzoek is bij beschikking van 21 november 2011 de anbi-status van belanghebbende ingetrokken met ingang van 1 januari 2008. Het hof overweegt echter dat belanghebbende erop mocht vertrouwen dat de inspecteur bij het verlenen van de anbi-status op 9 februari 2006 en het geven van de beschikking van 7 december 2007 weloverwogen een standpunt over de feitelijke activiteiten van belanghebbende heeft ingenomen. Dat bij het geven van de anbi-beschikking het dossier van belanghebbende niet is geraadpleegd, doet hieraan niet af en komt voor risico van de inspecteur. Het hof oordeelt dat de inspecteur aan de intrekkingsbeschikking geen terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 kon verlenen en bepaalt dat de intrekkingsbeschikking niet eerder in werking treedt dan op 1 januari 2010.
(Beroep gegrond.)

 

No comments:

Post a Comment