Tuesday, 18 November 2014

Woning is in aanbouw vanaf aanvang bouwkundige werkzaamheden

mr. A.J.M.  ArendsNTFR2014-2480

Belanghebbende is voornemens op zijn perceel een woning te bouwen. In het onderhavige belastingjaar 2007 heeft belanghebbende nog enkel voorbereidingshandelingen verricht. Zo is een bouwvergunning eerste fase verleend en heeft belanghebbende een bouwvergunning tweede fase aangevraagd. De feitelijke bouwactiviteiten zijn begonnen in 2008. In geschil is of sprake is van een ‘woning in aanbouw’ als bedoeld in art. 3.111, lid 3, Wet IB 2001 zodat de financieringskosten in aftrek kunnen worden gebracht. Naar spraakgebruik is van een woning in aanbouw pas sprake bij aanvang van de bouwkundige werkzaamheden, aldus de Hoge Raad. Denkbaar is ook dat wordt aangesloten bij een ander tijdstip tussen het ontstaan van de intentie om te gaan bouwen en de aanvang van de feitelijke bouwwerkzaamheden. Omdat daarvoor geen aanknopingspunten zijn te vinden in de tekst en de bedoeling van de regeling, sluit de Hoge Raad aan bij de met het spraakgebruik overeenstemmende uitleg.

No comments:

Post a Comment