Tuesday, 18 November 2014

Stichting die feitelijk deelname aan transcedente meditatie faciliteert is geen anbi

dr. D. Molenaar  - NTFR2014-2619

De inspecteur heeft bij beschikking de status van belanghebbende als anbi ingetrokken. Belanghebbende komt hiertegen in verweer en stelt dat zij het algemeen nut beoogt en dient. Belanghebbende is een stichting en volgens haar statuten luidt haar doel kort gezegd het scheppen van mogelijkheden voor personen om gezamenlijk het Transcedente Meditatie (hierna: TM) en TM-sidhiprogramma te beoefenen, om zo invloed uit te oefenen op het collectieve bewustzijn van de Nederlands bevolking. De rechtbank overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat belanghebbende volgens haar doelstelling het algemeen nut beoogt en derhalve aan de zogeheten ‘kwalitatieve toets’ voldoet, zodat beoordeeld moet worden of de activiteiten van belanghebbende voor 90% of meer op het realiseren van die doelstelling zijn gericht. De rechtbank leidt uit de overgelegde stukken en de stelling van belanghebbende af dat haar activiteiten er in hoofdzaak op zien dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan TM en dat het aanbieden van huisvesting één van de ondersteunende activiteiten is. Gelet hierop worden, naar het oordeel van de rechtbank, met de activiteiten van belanghebbende in hoofdzaak de particuliere consumptieve belangen van de deelnemers gediend. Weliswaar kan het persoonlijke welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers een gunstig effect hebben op hun omgeving, maar dat effect, wat daar overigens ook van zij, is indirect en ondergeschikt aan het individuele belang van de deelnemers. Derhalve is niet aannemelijk geworden dat met de activiteiten van belanghebbende het algemene belang voor 90% of meer wordt gediend. Het beroep is ongegrond.

No comments:

Post a Comment