Tuesday, 18 November 2014

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt over non-arm’s-lengthvergoeding bij herverzekeringsmaatschappij

Drs. B.W.A.M. DamsmaG. Bagislayici LLM en Mr.drs. T.C.I. Beems  -  Maandblad Belasting Beschouwingen 2014/11 

Op 17 januari 2014 heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant (hierna: de rechtbank) een uitspraak gewezen inzake een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die een deel van haar risico’s herverzekerde bij een Zwitserse dochtermaatschappij.* Deze dochtermaatschappij had geen personeel in dienst en herverzekerde op haar beurt een groot deel van de risico’s bij een externe herverzekeraar.

De rechtbank acht aannemelijk dat de tussen de Nederlandse verzekeraar en haar Zwitserse dochtermaatschappij overeengekomen voorwaarden afwijken van de voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Op basis van een deskundigenonderzoek oordeelt de rechtbank dat een groot deel van de winst behaald door de Zwitserse dochtermaatschappij aan Nederland dient te worden toegerekend. Een rendement van 7,5% op het eigen vermogen boven op een opslag op de operationele kosten acht de rechtbank ‘een zakelijke beloning’ voor de Zwitserse dochtermaatschappij.


No comments:

Post a Comment