Tuesday, 18 November 2014

Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente

mr. A.J.M.  Arends - NTFR2014-2419

Belanghebbende heeft in 2002 € 45.000 geleend van zijn ouders om het aandeel van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning over te nemen. De rente bedraagt 5%, bij achterafbetaling te voldoen. Van 2002 tot 2009 is de rente daadwerkelijk betaald door belanghebbende. In 2009 is de rente vanwege financiële problemen van belanghebbende bijgeboekt. Jaarlijks ontvangt belanghebbende een schenking van zijn ouders. De in 2009 gedane schenking is ter betaling van de verschuldigde rente verwerkt in de administratie van de geldlening. Belanghebbende stelt dat het bedrag (€ 2.250) dat is bijgeschreven op de lening van hem aan zijn ouders aftrekbaar is als hypotheekrente. De inspecteur heeft die aftrek geweigerd, omdat naar zijn mening sprake is van een kwijtschelding. Het hof ziet dat echter anders. Volgens het hof is er geen sprake van een kwijtschelding. Gelet op het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921 (NTFR 2010/1433) en HR 6 maart 1991, nr. 26.956, is het op de lening bijgeboekte bedrag van € 2.250 bij belanghebbende aftrekbaar als hypotheekrente. (Hoger beroep gegrond.)

No comments:

Post a Comment