Tuesday, 7 October 2014

Stichting die anbi-stichting financieel ondersteunt is zelf ook anbi

dr. D. Molenaar - NTFR2014-2321

Rechtbank Gelderland heeft in de zaak van een stichting die een nieuwsblad uitgeeft, in welk nieuwsblad de blijde boodschap van Jezus Christus in de meeste brede zin wordt verkondigd, geoordeeld dat deze stichting een anbi is (Rechtbank Gelderland 26 augustus 2014, nr. 13/06966, NTFR 2014/2320). Aangezien belanghebbende deze stichting financieel ondersteunt, is ook belanghebbende een anbi. De rechtbank ziet geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen en de inspecteur te verplichten belanghebbende opnieuw op de website te vermelden als anbi omdat het, zolang de uitspraak niet onherroepelijk vaststaat, nog onzeker is of belanghebbende als anbi kan worden aangemerkt.
(Beroep gegrond.)

No comments:

Post a Comment