Tuesday, 7 October 2014

Kroniek Boeterecht

Mw. mr. J.M.J.F. Jansen - Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2014/06  

Het fiscale boeterecht blijft in beweging. Sinds de vorige kroniek boeterecht* hebben wet- en regelgeving en jurisprudentie zich verder ontwikkeld. Deze kroniek beschrijft de ontwikkelingen in de periode 1 juni 2013 tot 25 juli 2014. Omdat een kroniek is bedoeld als overzicht en zich niet leent voor uitgebreide beschouwingen, zal ik waar mogelijk verwijzen naar artikelen, noten en commentaren (zonder te pretenderen volledig te zijn).

No comments:

Post a Comment