Tuesday, 7 October 2014

Digitale overheid en fiscaliteit: een (on)gelukkige combinatie? (vervolg)

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk - Maandblad Belasting Beschouwingen 2014/09  

De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat er ineens meer aandacht kwam voor de fiscale aspecten van globalisering. Anders dan voorheen staat nu ook de ontvangstenkant van de overheidshuishouding in de belangstelling. Internationale belastingfraude en ontgaan komen in tijden van crisis ineens in een heel ander ‘waardenperspectief’ te staan, of moeten wij stellen dat het voor politici gemakkelijk voor open doel schieten is. BEPS (base erosion and profit shifting) is thans een topic en zal later dit jaar tot concreet beleid van de OESO moeten leiden. De vraag is natuurlijk wat de OESO-lidstaten vervolgens met de gemaakte afspraken gaan doen, zeker als de economische tijden weer beter worden en dus ook de belastinginkomsten.
Transparantie en internationale gegevensuitwisseling zijn belangrijke thema’s, zoals in het kader van FATCA. Bij internationale gegevensuitwisseling zal ongetwijfeld de digitale overheid centraal staan. Zonder digitalisering is internationale gegevensuitwisseling niet effectief. De toekomst zal uitwijzen of de hiervoor vereiste werkprocessen in internationaal verband uitvoerbaar zijn.

No comments:

Post a Comment